حمله موشکی جنایتکارانه به لیبرتی در ۵ دیماه سال ۹۲

حمله موشکی جنایتکارانه به لیبرتی  در ۵ دیماه سال ۹۲