گسترش اعتصاب کامیونداران در پنجمین دور در شهرهای ایران

اندازه متن
Aa Aa

 گسترش اعتصاب کامیونداران در پنجمین دور در شهرهای ایران- آنها قبلاٌ اعلام کرده بودند که چنانچه خواسته‌هایشان عملی نشود، مجدداٌ به اعتصاب برمیگردند

 

پنجمین دور اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف -چهارشنبه ۵ دی ۹۷

 

روز چهارشنبه ۵ دیماه پنجمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف میهن از جمله:

تهران، بیرجند، کنگاور، جاده قزلحصار، شیرگاه، آمل، ساری، تبریز،مراغه، جاده بازرگان  و شهرکرد ادامه یافت.

این اعتصاب تا کنون در ۴۱ شهر از ۲۴ استان گسترش یافته و پیش رفته است.

 

جاده قزلحصار-پنجمین دور اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف

 

تبریز-پنجمین دور اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف

 

بیرجند – پنجمین دور اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف