گسترش اعتصاب کامیونداران در پنجمین دور در شهرهای ایران

 گسترش اعتصاب کامیونداران در پنجمین دور در شهرهای ایران- آنها قبلاٌ اعلام کرده بودند که چنانچه خواسته‌هایشان عملی نشود، مجدداٌ به اعتصاب برمیگردند   پنجمین دور اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف -چهارشنبه ۵ دی ۹۷   روز چهارشنبه ۵ دیماه پنجمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف میهن از جمله: تهران، بیرجند، کنگاور، جاده قزلحصار، … Continue reading گسترش اعتصاب کامیونداران در پنجمین دور در شهرهای ایران