تظاهرات کشاورزان ورزنه شرق – تجمع خانواده‌های کارگران دستگیر شده

اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات کشاورزان ورزنه شرق – تجمع خانواده‌های کارگران دستگیر شده-اعتراض کشاورزان به نیازهای اولیه و بدیهی هر کشاورزی است یعنی حق برخورداری از آب

 

ورزنه – تظاهرات کشاورزان شرق اصفهان.

کشاورزان شرق اصفهان در ورزنه دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند

و با تاکید بر ایستادگی تا برآورده شدن خواسته هایشان علیه کارگزارن دزد و غارتگر رژیم شعار سر دادند.

کشاورزان خوراسگان نیز در اعتراض به پایمال شدن حقابه شان اعتراض دارند.

آنها  روبروی میدان مرکزی تره بار خوراسگان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

جمعی از کارگران و بستگان کارگران زندانی گروه ملی فولاد اهواز به اعتراض برخاستند.

آنهابرای سومین روز متوالی در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند

آنها خواهان آزادی کارگران زندانی میباشند.

خبرهای مشابه :‌

گسترش اعتصاب کامیونداران در پنجمین دور در شهرهای ایران