تظاهرات فرهنگيان اصفهان به‌رغم و دستگيري دهها تن از معترضان

اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات فرهنگيان اصفهان به‌رغم اقدامهای سركوبگرانه و دستگيري دهها تن از معترضان

فراخوان خانم رجوي به حمايت از معلمان و اقدام فوري براي آزادي دستگيرشدگان

از صبح پنجشنبه ۶دی ماه معلمان و فرهنگیان اصفهان طبق فراخوان قبلی، در مقابل اداره آموزش و پرورش دست

به تجمع زدند. اين در حالي بود كه از شب قبل عوامل اطلاعاتي و انتظامي به طرق مختلف معلمان را تهديد كرده بودند

كه در اين تظاهرات شركت نكنند والا با عواقب سركوبگرانه مواجه خواهند شد. از هنگام صبح نیز نیروهای انتظامي

و اطلاعاتي با استقرار در خیابانهاي اطراف اداره آموزش و پروش درصدد بودند از شکل‌گیری این تجمع اعتراضی

جلوگيري كنند.

با اينهمه معلمان كه بیشتر آنها را زنان آزاده و دلير تشكيل مي‌دادند، به خیابان دروازه دولت در مقابل شهرداری رفتند

و در پارک باغ بهشت تجمع کردند. نیروهای سركوبگر با باتون به آنها حمله کردند و به صورت آنها گاز فلفل زدند

. تظاهرات و درگيري در خيابانهاي دروازه دولت و هشت بهشت و پارك باغ بهشت جريان داشت و دهها تن از

معترضان دستگير شدند.

مزدوران همچنين به خانمی که مشغول گرفتن فیلم بود حمله كردند تا دستگيرش كنند، اما مردم به کمک او شتافتند

و او را از صحنه خارج كردند.

خانم مريم رجوي، با درود به فرهنگيان و معلمان شجاع اصفهان به ويژه زنان آزاده و دلير كه به‌رغم همه اقدامها

و تدابير سركوبگرانه به اعتراضات خود ادامه دادند، از عموم مردم اصفهان مخصوصاً جوانان خواست به حمايت

از معلمان برخیزند و به دستگيري و سركوب آنها اعتراض کنند. خانم رجوي همچنین مدافعان حقوق بشر و سنديكاها

و اتحاديه هاي معلمان و فرهنگيان در سراسر جهان را به حمايت از اعتراضها و خواستهاي معلمان و اقدام فوري

براي آزادي دستگيرشدگان فراخواند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۶ دي ۱۳۹۷(۲۷ دسامبر۲۰۱۸)

به نقل از سایت شورای ملی مقاومت ایران

تظاهرات فرهنگيان اصفهان به‌رغم و دستگيري دهها تن از معترضان