بحران اقتصادی و ترس از فوران خشم مردم عنوان گزارش حاضر

اندازه متن
Aa Aa

بحران اقتصادی و ترس از فوران خشم مردم-گزارش كوتاهي  از جنگ وجدال باندهای حکومتی درهراس از پیامدهای بحران اقتصادی و خطر فوران نارضایتی وخشم مردم  

 

پاسدار علی لاریجانی که برا ي اطمینان دادن  نسبت به شرایط اقتصادی به آخوندهای قم به این شهر رفته بود

با ابراز نگرانی آنان از پیامد شکاف بین باندهای حاکم و اعتراف به اوضاع انفجاری جامعه مواجه شد.

در حالی که پاسدار لاريجاني دم از موفقیت بهبود سیاستهای ارزی می زد آخوند مکارم شیرازی گفت:

« به نظر من سران احزاب و گروه های سیاسی از اوضاع کشور و گرفتاری های مردم بی اطلاع هستند

وگرنه انقدر به مسائل حاشیه ای و فرعی نمی پرداختند».

وی در حالی که باندهای غارتگر را که کنترل قیمت‌ها را در دست دارند «کسبه» می نامید

نسبت به فشار روی طبقات مختلف جامعه هشدار داد و  افزود:

« برخی از کسبه ملاحظه مردم به خصوص طبقات ضعیف را نمی کنند و تا آنجا که بتوانند گران فروشی می کنند

که باید توجه کنند ملاحظه مردم بنمایند و این قدر به طبقات مختلف جامعه فشار وارد نکنند».

این در حالی است که به اذعان مقامات و رسانه‌های رژیم، اولین وارد کننده فشار اقتصادی به مردم سیاست‌های حکومتی است.

 

رانت خواری ۷۰ درصدی در توزیع کالاهای اساسی

پور ابراهیمی عضو مجلس ارتجاع روز ۷دی، از رانت ۷۰درصدی در توزیع کالاهای اساسی خبر داد و افزود

: «دولت در سال ۹۷ ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده است

اما قیمت کالاها افزایش یافته است». وی با اشاره به مابه التفاوت کالاهای اساسی، گفت:

«حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می شود،

از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می رسد و ۷۰درصد رانت است».

این عضو مجلس ارتجاع پیش از این در روز ۱۹ آذرماه گذشته اذعان کرده بود که :

در جریان تامین کالاهای اساسی توسط دولت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور به رانت تبدیل شده است.

 

خبر مرتبط :‌

در بودجه ۹۸ افزایش مالیات از مردم افزایش پیدا کرده است

بودجه ۹۸ دولت روحانی و افزایش بودجه سپاه و سایر ارگانهای امنیتی