قیام ایران – چشم اندازها – علیرضا جعفر زاده – قسمت سوم

اندازه متن
Aa Aa

قیام ایران – چشم اندازها – علیرضا جعفر زاده – قسمت سوم – ۸ ۱۰ ۱۳۰۷

قیام ایران – چشم اندازها

نگاهی به یک سال خیزش و قیام

میهمان برنامه -علیرضا جعفر زاده

بی شک قیام ۹۶ که ما به اولین سالگرد آن نشستیم تاثیراتی بسیار گسترده در ضمینه های داخلی و بین المللی رژیم دارد بسیار خوشحال هستیم که به اطلاعتان برسانم که در این برنامه در خدمت آقایعلیرضا جعفر زاده – معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا هستیم تا بتوانیم با ایشان سئوالاتمان را در میان بگذاریم

قیام ایران – چشم اندازها – علیرضا جعفر زاده – قسمت سوم – ۸ ۱۰ ۱۳۰۷

مطالب مرتبط:

قیام دیماه ، یکسال قیام و خیزش