چشم اندازها – نگاهی به یک سال خیزش و قیام-مهدی برائی- قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

قیام ایران – چشم اندازها – مهدی برائی  – قسمت دوم – ۸ ۱۰ ۱۳۹۷

ادامه مصاحبه : میهمان برنامه – مهدی برائی

بی شک قیام ۹۶ که ما به اولین سالگرد آن نشستیم تاثیراتی بسیار گسترده در ضمینه های داخلی و بین المللی رژیم دارد بسیار خوشحال هستیم که به اطلاعتان برسانم که در این برنامه در خدمت آقای مهدی برائی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم تا بتوانیم با ایشان سئوالاتمان را در میان بگذاریم

قیام ایران – چشم اندازها – مهدی برائی – قسمت دوم – ۸ ۱۰ ۱۳۹۷

س: من به نظر يك مقداري كمدي بياد ولي با اين  توصيفي كه شما كرديد از وضعيت رژيم آيا ميشه راه برون رفتي براش متصور بود يا اينجوري بگم بكجا منجر خواهد شد ميتونه از پس اين وضعيت و اين بحرانهائي كه شما ميگيد مثل سرطان تمام وجودش را فرا گرفته بيرون بياد ؟

ج:والله همينكه گفتم راه علاجي نداره براي اين ضعفش راه برون رفت واقعا رژيم راه برون رفت نداره نميتونه بر اين بحرانها  فائق بياد و قيام رو متوقف كنه فرض كنيد بيائيم سناريوهاي مختلف رو بچينيم ببينيم چه سناريوهائي متصور است كه اين رژيم بيرون…

اگر رژيم بخواد يك راه برون رفتش اين است كه مثلا بياد يك كمي فضاي اگر بخواد چيز بكنه هر راه برون رفتي ايجاد بكنه طبعا حرف اين است كه به بنيادهاي خود ولايت فقيه زده ميشه

 

س : هر برون رفتي ؟ اين را ميشود يك كمي بيشتر توضيح بديد ؟

ج : بله بقول معروف بر سر شاخ نشستن و بن بريدن است مثلا فرض كن بياد يك راه حلي اينست كه بتونه قيام رو متوقف بكنه يكي از راه هايش اينست كه مثلافرض كن بياد يك فضاي نسبي باز سياسي ايجاد بكنه يك مقدار بتونه اعتراضات را به اين وسيله كاهش بده ميتونه يك سناريو باشه ولي ميدوني به محض اينكه همچين فضائي را ايجاد بكنه طبعا شورش گسترش پيدا ميكنه قيام گسترش پيدا ميكنه هم به لحاظ كمي هم بلحاظ كيفي هم سراسري تارو پود رژيم رو به سرعت درهم خواهد پيچيد و اين رو خود رژيم ولايت فقيه ميدونه هميشه هم گفته گفته ما زمان شاه تجربه داريم و نميگذاريم اون تجربه تكرار بشه اين يك گزينه است كه خودش را از بين خواهد برد فرض كنيد يك گزينه ديگر يك راه حل ديگه ميتونه اين باشه كه بخواد دست به كشتار وسيع بزنه بتونه قيام رو متوقف بكنه اين هم عليه ش تمام خواهد شد اتفاقا قيام بسرعت گسترش پيدا ميكنه تبديل به شورش خواهد شد همان قيام كه سراسر ايران را در بر ميگيرد راديكال تر خواهد شد و رژيم هم به همين دليل ميدونه سركوب براش يك حدي داره اگر بخواد بيشتر دست به سركوب بزنه عليه خودش تمام خواهد شد و با وضعيت موجود جواب نداره برايش اينست كه چه راه به سركوب بيشتر ببره كشتار وسيع بكنه چه از اون زاويه يك فضاي نسبي باز سياسي ايجاد بكنه كه يك مقدار به اين تظاهرات ميدون بده هر كدام راه حل را بره عليه خودش تمام خواهد شد و ميگوئيم بنيانهاي رژيم يعني عليه ولي فقيه و ولي فقيه جارو خواهد شد از اون طرف هم بلحاظ بين المللي در بن بست است به چه دليل اگر بخواد خواسته هاي جامعه بين المللي رو جواب بده اول بايد از تروريسم اش دست بردارد بايد جنگ افروزيش رو متوقف كنه بايد از سوريه عقب نشيني كنه بايد بشما عرض كنم از لبنان فلسطين عراق افغانستان يمن بحرين از تمام اينجا خودش را بكشد عقب از پروژه هاي اتمي اش ببخشيد موشكي اش كوتاه بياد سركوب رو كاهش بده يا متوقف بكنه خب اگر اينها را انجام بده ديگه ولي فقيه كارآئي اش را از دست ميده ديگه ولي فقيه نميتونه ابزارش همينهاست ديگه ولي فقيه نيستش ديگه سرنگوني خودش است به همين دليل در بن بست است عليرغم اينكه ……

 

س : راه حل كج دار و مريز چي ؟همين وقت خريدن مثلا ؟

ج : وقت خريدن هر كاري بكنند چون قيام استمرار داره چون جامعه بين المللي الان ديگه پشتيبان رژيم نيست و فشار ها روش افزايش پيدا كرده از هر بابت فشارهاي اقتصادي تحريمات غيرو اين براش وقتش هم به ضررش تمام ميشود يعني رژيم خب مثل همان مثالي كه زدم مثال يك بدني است كه تمام سرطان تمام وجودش را گرفته براش وقتي ذخيره نميتواند بكنه زمان عليه رژيم است به نفع رژيم تمام نميشود نميتونه …اگر اوضاع راكد بود و جبهه ها پاسيو بودند كه همه چيز متوقف بود زمان به نفع رژيم است هيچ جبهه اي الان نيست كه پاسيو و غير فعال باشه همه جا فعال است عنصر اجتماعي فعال است تضادهاي داخلي رژيم فعال است صحنه بين المللي عليه رژيم فعال است همه صحنه ها فشارها بيشتر است رژيم الان خيلي دنبال راه حل است كه بتونه بصورت وقت بخره حتي بتونه با كشور اروپائي بتونه يك رابطه اي برقرار بكنه ولي الان مي بينيم تروريسم رژيمش اروپا را در بر گرفته تو آلباني اينطوري فرانسه ديپلماتش رو اخراج كرد قبل از اون بشما عرض كنم هلند و دانمارك چيز كردند قبل از اون الان بلژيك بود آلمان بود تمام اين وضعيت عليرغم اينكه ميتوانست حتي يك مقداري رابطه اش را حفظ بكنه ولي تروريسمش كه اين سئوال هم اين بود كه چه جوري بود تو كه  در وضعيت بسيار بحراني هستي دست به تروريسم ميزني نشان ميده انقدر برايش بود و نبود است اين مقاومت و اين آلترناتيو تنها راه اينكه ضربه بزنه اين آلترناتيو رو كمر شكن كنه يا زمين گير بكنه بتونه به اين نسل اجازه نده اين قيام سمت و سو پيدا كنه اين قيام گسترش پيدا كنه ولي خوشبختانه يك آلترناتيوي وجود داره اين آلترناتيو مقاومت ايران مجاهدين اين آلترناتيو هم اميد مردم ايران و هم پشتيباني و حمايت از اونها ميكنه هم در صحنه بين المللي توانسته قيام رو هر چه بيشتر بشناسونه و عنصر سرنگوين رو در تمام جبهه هاي بين المللي در تمام جاها گسترش بده كه راهي نيست در نتيجه او دوراني  كه دنبال راه حل مماشات دنبال اينكه ميخواهند با رژيم بسازند متوجه شدند آقا رژيم آينده اي نداره اگر چه رژيم دنبال اين است كه تلاش ميكنه بگويد آقاجان اين آلترناتيو من ندارم بايد با من بسازيد من را تقبل بكنيد

 

س:خب شما الان وضعيت رژيم را بخوبي تصوير كرديد و قبلش هم وضعيت قيام رو و گفتيد كه مسير در واقع مسير سرنگوني است حالا اگر بخواهيم متمركز بشويم رو همين امر سرنگوني خب حتما براي مجاهدين مشخص هست كه مسير سرنگوني چيه و به چه ترتيب است ولي اگر بخواهيم مشخصا بگوئيم كه براي سرنگوني اين رژيم چه بايد كرد و چه اقداماتي انجام داد پاسخ شما چي هست ؟

ج :والله سرنگوني خب يك اول پايه سرنگوني وجود داره چون خواست مردم است مردم رژيم رو نمي خواهند قيام 96 و استمرار قيام البته قيام قبلي هم بود 88 هم همينطور بود گفتم اين قيام سرنگوني از سال 1360 اينها پيوند و پشتوانه همديگر آمدند جلو ، خواست مردم ايرانه اين پس زمينه اش ، خواست و اراده مردم براي سرنگوني وجود داره ، آن چيزي كه مانع ميشود كه الان سرنگوني كه خفقان است سركوب است اين را تلاش ميكنند هر چه بيشتر رژيم اين قيام رو كند كنه نميتونه متوقف بكنه كندش بكنه به همين دليل يك قيام و اعتراض و اراده اي وجود داره اون اراده مردم است اون طرفش جوابش در همان بشما عرض بكنم كه هزار اشرف و كانونهاي شورشي است اين جواب استمرار قيام و تكميلش همان چيزيكه ميگيم مقاومت سازمانيافته و نقش كانونهاي شورشي در رابطه با قيام است خوشبختانه در طي يكسال گذشته شاهد بوديم كه كانونهاي شورشي گسترش پيدا كردند 0802

كانونهاي شورشي چه نقشي دارند نقش پشتيبان دارند نقش سازماندهي دارند و در واقع بگيم جرقه اي بزنند به هر تظاهرات و قيام اون رو آتش زنه بگيم يا بگيم مثل قطب نماست جهت رو مشخص ميكنه سمت رو مشخص ميكنه خب وقتي اين كانونهاي شورشي قيام پيشرفت ميكنه اين كانونهاي شورشي هم  كه گسترش پيدا كردند و گسترش پيدا خواهند كرد اندك اندك اينها با هم جمع ميشوند ميتوانند با هم تلفيق بشوند و همان يگانهاي ارتش آزاديبخش رو شكل بدهند هر جا در هر شهر شورشي اين يگانهاي ارتش آزاديبخش ميتوانند شورش رو بر پا كنند به همين وضع نقش ارتش آزاديبخش ارتش قيام شكل خواهد گرفت و ميتوانند اين سرنگوني رو محقق كنند اين مسيريست كه ميشود تصوير كرد و توي يكسال گذشته ما بخوبي ديديم نقش اين كانونهاي شورشي رو كه در توضيحاتم دادم تقريبا يك چيز سراسري شده در هر جا كه اعتراض هست هر جا اعتصاب هست كانون شورشي هم حضور داره و نقش خودش رو ايفا ميكنه بعضي جاها برجسته رو هست بعضي جاها برجسته نيست در خفا داره اين كارش رو انجام ميده چون كانونهاي شورشي يكي از ويژگيهايشان اين است كه علني نيستند و مخفيانه دارند كار ميكنند و همه جا  حضور خودشون رو ايفا ميكنند اين چيزيست كه من ميتونم براي سرنگوني بگم چشم انداز داره .

 

س :وقتي صحبت از كانونهاي شورشي ميكنيد و همچنين شوراهاي مردمي كه در پيامها و در گفته ها وجود داره و مشخص تر اگر بخواهيم بگوئيم تاثيراتي كه ميگذاره روي قيام مردم ايران به چه ترتيبي هست و شما گفتيد كه در واقع يكي از دستاوردها در واقع من نوشتم اينجا رشد كانونهاي شورشي اين به چه ترتيب محقق ميكنه ؟

ج :بله ببينيد وقتيكه ميگوئيم كانون شورشي ، كانون شورشي تركيبهائي هستند تعدادي محدود منظورم تعداد هر كانون است ولي خب با يك بستر و يا يك لايه نيروئي كه اطرافشون وجود داره اين ويژگيهاي كانونهاي شورشي كه در واقع همان هزار اشرفي بود كه الان در داخل ايران تبلورش اين است در زمانيكه ما اشرف حضور داشت مقاومت و پايداري وجود داشت و حضور داشتيم و ديديم توي 14 سال چه در اشرف و چه در ليبرتي اين رو ارتش آزاديبخش و رزمندگان آزادي اين را توانستند به همه به شما ارائه بدهند كه ميتوان مقاومت كرد ميتوان در مقابل اين رژيم ايستاد حتي بدون سلاح حتي در زندان حتي در محاصره اين اون پيامي بود كه رفت به داخل ايران و جامعه ايران در نتيجه هزار اشرف اين گسترش پيدا كرد در تمام جاها اشرف بصورت كانونهاي شورشي خودش رو نمايان كرد اين كانونهاي شورشي در واقع همان الان توضيح دادم همان نطفه ها و هسته هاي ارتش آزاديبخش است خب اين وقتيكه چون  مقاومت ما يك مقاومت و سرنگوني اين رژيم سرنگوني سازمانيافته است بصورت خودبخودي كه نميتونه انجام بگيره خودبخودي پاسخ نداره حتما سازمانيافته است خوشبختانه مقاومتي وجود داره مقاومت سازمانيافته اين مقاومت رهبري داره كه تمام داستان رو هدايت ميكنه و پيش ميبره ارتش آزاديبخشي داره فرمانده اش مشخص است فرماندهانش روشنه همه چي خوشبختانه بر خلاف زمان شاه كه خب مجاهدين در زندان بودند ضربه خيانت بار  اپورتونيستي اومده بود سازمان مجاهدين را متلاشي كرده بود خميني اومد انقلاب را ربود و سرقت كرد و شاه سرنگون شد ولي مردم به خواسته شون نرسيدند كه چيزي بود كه سرقت كردن خوشبختانه الان متفاوت است الان راه هر گونه سرقت هر گونه آلترناتيو نمائي بقول معروف ميآيد موج سواراني كه فكر ميكنند ارائه آلترناتيو ميدهند ميخواهند اين انقلاب رو بصورتي به بيراهه ببرند ولي خوشبختانه اين آلترناتيو و اين مقاومت وجود داره اجازه نميده اين كار چيز بكنه با اون سابقه و پروسه و شهدا و خوني كه داده قيمتي كه داده چيزي نداره كه از اين بابت اين كانونهاي شورشي الان در واقع همان نطفه هاي ارتش آزاديبخش در داخل ايران است و گسترش داره پيدا ميكنه و اين يكساله نقش خودشون رو ايفا كردند به همين دليل الان بگم نقش چيز كجا داره با توجه به گسترش و استمرار قيام نقش كانونهاي شورشي نقش تعيين كننده داره الان در اين نقطه و خوشبختانه وضعيتش هم الان به دليل آمادگي اجتماعي و گستردگي اين قيام زمينه بستر رشدش خيلي وسيع تر شده اين اون چيزيست كه من ميتونم بهتون بگم در مورد آينده اين قيام به همين دليل همين كانونهاي شورشي تضمين ادامه قيام خواهد بود

 

س : آينده بسيار اميدواركننده است

ج : اميدوار كننده و بسيار روشن و تابناك و واقعا دستاورد بزرگي است براي مردم ايران گنجينه ملي ارتش آزاديبخش اين مقاومت سازمانيافته گنجينه ملي مردم ايران است و تضمين آيندشون كه بتونند به آزادي برسند و انشاءالله اين رژيم منحوس ولايت فقيه سرنگون خواهد شد و حاكميت مردم در ايران آينده برقرار خواهد شد

خيلي ممنون البته ميدونم خيلي بحث هست ولي بدليل فشردگي زمان شما خيلي فشرده شما مطالبي رو گفتيد اميدوارم بتونيم در آينده از توضيحات شما بيشتر بهره مند بشويم باز هم تشكر ميكنم از حضورتون در استوديو و اينكه در اين گفتگو شركت كرديد و دعوت ما را پذيرفتيد

 

مطالب مرتبط:

قیام دیماه ، یکسال قیام و خیزش