شهرهای شورشی-الیگودرز- ۹ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

شهرهای شورشی-الیگودرز- ۹ ۱۰ ۱۳۹۷

شهر های شورشی

این شعارها طنین پر خروش فرزندان قهرمان افسانه ایران زمین گیو و گودرز از نوادگان کاوه آهنگر است که اینک ار الیگودرز به گوش می رسد این غریو رعد آسا و پر شور زنان و مردانی از نسل سواران بختیاری است که در فتح تهران در انقلاب مشروطیت نقش داشتند در جریان مبارزه با دیکتاتوری سلطنتی با مجاهدان پیشتاز خود در مبارزه مسلحانه شرکت کرده ، سهم خود را در سرنگونی شاه نیز ادا کردند و اینک نیز اینچنین با قیامشان لرزه بر تمامیت ارکان جهل و جنایت خامنه ای انداختند

شهرهای شورشی-الیگودرز- ۹ ۱۰ ۱۳۹۷

مطالب مرتبط:

قیام دیماه ، یکسال قیام و خیزش