قیام ایران – چشم اندازها – خسرو شکراللهی – قسمت دوم – ۹ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

قیام ایران – چشم اندازها – خسرو شکراللهی – قسمت دوم – ۹ ۱۰ ۱۳۹۷

قیام ایران – چشم اندازها

نگاهی به یک سال خیزش و قیام

در سالگرد قیام دی ماه ۹۶ هستیم و می خواهیم ببینیم که آیا رژیم آخوندی می تواند از بحرانها و بن بست ها که بعد از قیام دی ماه برایش تشدید شده ، جان سالم بدر ببرد؟ یا خیر ؟

همراه هستیم با خسرو شکراللهی تا به همین موضوع بپردازیم.

قیام ایران – چشم اندازها -خسرو شکراللهی – قسمت دوم – ۹ ۱۰ ۱۳۹۷

مطالب مرتبط:

قیام دیماه ، یکسال قیام و خیزش