قیام ایران – چشم اندازها – شاهین قبادی – قسمت سوم – ۹ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

قیام ایران – چشم اندازها – شاهین قبادی – قسمت سوم – ۹ ۱۰ ۱۳۹۷

قیام ایران – چشم اندازها

نگاهی به یک سال خیزش و قیام

پس از قیام دی ماه شاهد این بودیم که رژیم آخوندی بر فعالیتهای تروریستی خودش در خارج از کشور افزوده و آنها را تشدید کرده ، اما علت اقداماتش چی بوده ؟ همراه هستیم با شاهین قبادی عضو کمسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران ، تا این پاسخ را دنبال کنیم .

قیام ایران – چشم اندازها – شاهین قبادی – قسمت سوم – ۹ ۱۰ ۱۳۹۷

مطالب مرتبط:

قیام دیماه ، یکسال قیام و خیزش