قیام ایران – چشم اندازها- آزاده ممقانی – قسمت اول

اندازه متن
Aa Aa

قیام ایران – چشم اندازها- آزاده ممقانی – قسمت اول- ۱۰ ۱۰ ۱۳۹۷

قیام ایران – چشم اندازها

نگاهی به یک سال خیزش و قیام

طی شبهای گذشته در ویژه برنامه سالگرد قیام ایران به تحولات بزرگ قیام مردم ایران در دی ماه سال گذشته ایجاد کردند پرداختیم.

تحولاتی در صحنه سیاسی داخلی و بین المللی و منطقه ای و همچنین بحثهایی داشتیم در ضمینه تضعیف کیفی رژیم و بن بست های

لا علاجی که با آنها مواجه است که اگر گام جدی برای حل این بن بست ها بخواهد بر دارد لا جرم به زدن یکی از پایه های نظام

ولایت فقیه می انجامد در برنامه امشب می خواهیم به ویژگیهای دیگر قیام دی ماه بپردازیم و همراه هستیم با خانم آزاده ممقانی.

 

 

 

قیام ایران – چشم اندازها- آزاده ممقانی – قسمت اول- ۱۰ ۱۰ ۱۳۹۷

مطالب مرتبط:

قیام دیماه ، یکسال قیام و خیزش