تظاهرات کشاورزان اصفهان و بازنشستگان تهران و مشهد – ۱۶دی۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات کشاورزان اصفهان و بازنشستگان تهران و مشهد – ۱۶دی۱۳۹۷

انعکاس سایت بوک سی کانادا از تظاهرات کشاورزان اصفهان و بازنشستگاه مشهد و تهران

تجمع و تظاهرات کشاورزان ورزنه، تجمع معلولان در مقابل مجلس-تجمع کارمندان بیمه

کشاورزان ورزنه، تجمع و تظاهرات برای حقابه