گزارش خبری:شکست پروژه اعتدال وفروپاشی نظام

اندازه متن
Aa Aa

گزارش خبری:شکست پروژه اعتدال وفروپاشی نظام-۱۶دی

اظهارات فائزة هاشمی، دختر رفسنجانی که در مصاحبه با روزنامة مستقل ـ۶دی) از روزنامه‌های باند اصلاح طلب، از شکست روحانی و از فروپاشی نظام سخن گفته بود، انعکاس قابل توجهی در باند اصلاح طلبان یافته است و مهره‌ها و رسانه‌های این جریان به اظهار نظر دربارة حرفهای فائزة هاشمی پرداخته و عموماً آن را تایید کرده‌اند. گزارشی در این باره:

 

فائزة هاشمی در مصاحبة خود دربارة‌فروپاشی نظام گفته بود: « فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده است و تنها فروپاشی ظاهری و فیزیکی اتفاق نیفتاده است و خیلی احتمال می دهم که این اتفاق بیافتد»

وی همچنین در بارة فشل بودن و شکست همه جانبه روحانی گفته بود: «آقای روحانی یک حرف هایی می زنند که انگار نه انگار رییس جمهور هستند، بخشی از اینها در حیطه کاری دولت قرار دارد، یک جوری دارند حرف می زنند انگار اپوزیسیون هستند، خودتان باید بتوانید و عمل کنید، به چه کسی انتقاد می کنید؟!».

فائزة هاشمی در مورد انتخابات آیندة نظام و این که باند کارگزاران آیا کاندیدایی معرفی می‌کند یا اصلاً در انتخابات شرکت می‌کند یا نه؟ هم گفت: «خودم هم دچار ابهام هستم، آیا باز هم باید برویم رأی بدهیم؟! آیا باز هم فعالیت کنیم؟!… چه فایده دارد که انتخاب یک چیز باشد و انتصاب ها و روش کار با این رأی سازگاری نداشته باشد. از سال 92 به این طرف از این رأی نتیجه عملی گرفته ایم؟!».

در ارتباط با این اظهارات یکی از مهره‌های اصلاح طلب به نام حسین قاضیان که از وی به نام استاد دانشگاه نام برده می‌شود، طی مصاحبه‌یی دربارة مفهوم فروپاشی که فائزة هاشمی بر آن تاکید کرده بود گفت:

 

حسین قاضیان کارشناس جامعه شناسی

«باید اول بین فروپاشی سیاسی و فروپاشی اجتماعی تفاوتی قائل باشیم…

اون جامعه از لحاظ اجتماعی در حال فروپاشی است».

و این رو به حالت خشم اعتراض، غر زدن، نگرانی…و فعلا با زور دولت جامعه سر پاست.

واقعیتی را که نامبرده سعی می‌کند با ایما و اشاره و پرهیز از به کار بردن کلمات رژیم یا نظام بیان کند، یک مهرة دیگر باند اصلاح طلبان، صادق زیباکلام با صراحت بیشتری بیان کرده و از آیندة نامعلوم و تاریک نظام ابراز نگرانی می‌کند:

 

‌صادق زیباکلام از مهره‌های باند اصلاح طلب

ببینید شما اگر بیایید در جمهوری اسلامی ایران…
مردمانش امروز به فردا رو خیلی اعتماد نداشته باشند».

 

اگر چه این مهره‌های حکومتی از سرنوشت جامعه حرف می‌زنند، ناگفته پیداست که این ابهام در مورد سرنوشت نظام حاکم است که از امروز به فردایش معلوم نیست.

این معنا را در سخن یکی دیگر از مهره‌های این باند به نام عبدالله مؤمنی روشنتر می توان دید. او در حساب توییتر خود می‌نویسد:

«بدون تردید وضع سیاسی امروز جامعه عادی نیست و نمی‌تواند ادامه پیدا کند. گفتمان اعتدال شکست خورده؛‌دولت عملاُ‌تعطیل شده و تنها دستاوردش یعنی برجام و سیاست خارجی هم شکست خورده و دیگر از این دولت بخاری برای تغییر جدی در وضعیت مردم و تغییر معنی‌داری در سیاست به نفع دموکراسی برنخواهد خاست».