نظام آخوندی بر سکوی اقتدار یا در سراشیب سرنگونی – ۱۷دی۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

نظام آخوندی بر سکوی اقتدار یا در سراشیب سرنگونی – ۱۷دی۱۳۹۷

گزارشی از سیرک ۹ دی امسال آخوندها و علت برگزاری آن

سوز و گداز پاسدار شمخانی از موقعیت مجاهدین در یک نگاه ۱۸دی ساعت۰۰۳۰