نقش واحدهای مقاومت در اعتصابات سراسری ایران – ۱۷دی۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

نقش واحدهای مقاومت در اعتصابات سراسری ایران – ۱۷دی۱۳۹۷

انعکاس سایت نیوز بلیز استرالیا از تظاهرات و اعتراضات سراسری ایران

انعکاس تظاهرات کارگران نیشکر هفت‌تپه در سایت امریکن تینکر – ۷آذر۱۳۹۷