پرونده -قسمت ۲۱۰ – مزدوران برای شیطان‌سازی – ۱۷ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

پرونده -قسمت ۲۱۰ – مزدوران برای شیطان‌سازی – ۱۷ ۱۰ ۱۳۹۷

پرونده 

وحشت خامنه ای از قیام و گسترش کانونهای شورشی و استفاده از مزدوران دون پایه برای شیطان سازی .

در برنامه قبلی پرونده به یکی از ابزارهای رژیم در راستای جنگ روانی علیه مقاومت پرداختیم و از سوابق تلویزیون پرس تی وی را در این ضمینه مورد برسی قرار دادیم در برنامه امروز می خواهیم به شیوه های بکار گیری ماموران استخدامییش در کارزار شیطان سازی علیه مجاهدین توسط وزارت بد نام اطلاعات بپردازیم . اما رژیم برای شیطان سازی چه شگرد هایی را به کار می گیرد؟

پرونده -قسمت ۲۱۰ – مزدوران برای شیطان‌سازی – ۱۷ ۱۰ ۱۳۹۷