آغاز مدیریت هند بر بندر چابهار-۲۰دقیقه

اندازه متن
Aa Aa

آغاز مدیریت هند بر بندر چابهار-۲۰دقیقه-۱۸دی

 

هند مدیریت بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان را به برعهده گرفت.  به گزارش تایمز هند این نخستین بار است که هند مدیریت یک بندر در خارج از مرزهای خود را به عهده می‌کرد. رژیم آخوندی در یک اقدام وطن فروشانه به منظور مقابله با تحریمها امتیاز بهره برداری از بندر چابهار را در شهریور گذشته به مدت یک سال  و نیم به هند واگذار کرد

https://www.radiofarda.com/z/