قیام و ارتش آزادی-قسمت چهارم – ۱۸ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

قیام و ارتش آزادی-قسمت چهارم – ۱۸ ۱۰ ۱۳۹۷

چشم انداز روشن فردا

قیام دی ماه ۱۳۹۶

با سلام به همه شما ، چهارمین قسمت از برنامه قیام و ارتش آزادی را باهم می بینیم .

در قسمتهای قبلی نگاهی کردیم به حرکتهای اعتراضی و قیامهای مردم از فردای روی کار آمدن خمینی تا سال ۹۷ .

از این برنامه به بعد می پردازیم به قیامهایی که از اوائل دی ماه ۹۶ آغاز شد و تا همین لحظه ادامه داشته و روز به روز هم گسترده تر و عمیق تر می شود

قیام و ارتش آزادی-قسمت چهارم – ۱۸ ۱۰ ۱۳۹۷