فساد دولتی و فساد نهادینه شده در ایران -گفتگو با مرتضی اسماعیلیان

اندازه متن
Aa Aa

فساد دولتی و فساد نهادینه شده در ایران -این هفته آخوند آملی لاریجانی ادعا کرد که فساد در نظام آخوندی نهادینه نیست

برای روشن شدن ادعای لاریجانی و صحت و سقم مسئله گفتگویی با مرتضی اسماعیلیان صورت گرفته است که در کلیپ حاضر آمده است.

راس فاسد قوه‌‌‌‌ی قضاییه وادعای مبارزه با فساد

بودجه‌خوارها چه کسانی هستند؟