تجمع فرهنگیان ومعلمان اصفهان-اعتراض کارکنان شرکت نفت-اعتصاب کارگران هفت تپه

اندازه متن
Aa Aa

تجمع فرهنگیان ومعلمان اصفهان-اعتراض کارکنان شرکت نفت-اعتصاب کارگران هفت تپه

‌اصفهان ۱۹ دی ۹۷تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان

صبح روز چهارشنبه معلمان و فرهنگیان اصفهان در هوای بارانی در مقابل اداره آموزش و پرورش رژيم در اصفهان

در اعتراض به پایین بودن حقوق و پاسخ نگرفتن سایر مطالبات شان تجمع کردند.

رژیم آخوندی گله های موتورسوار و ماموران سرکوبگر انتظامی خود را به خیابان ها آورده بود

تا مانع شکل گیری این اعتراض و گسترش آن بشود.

اما معلمان و فرهنگیان اصفهان بدون توجه به حضور این مأموران تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند.

 

اصفهان – ۱۹دی ۹۷ تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه

روز چهارشنبه کشاورزان زحمتکش ورزنه در ادامه اعتراضات و تظاهرات روزانه خود،

اقدام به برپایی یک تجمع اعتراضی در مسجد گزار اصفهان كردند و خواستار حقابه خود شدند.

 

تهران – تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت مقابل مجلس ارتجاع

جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت در مقابل مجلس ارتجاع در تهران در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی

و گرانی قيمت كالاها و عدم پاسخگويي كارزاران رژيم به وعده و وعيد خود  تجمع کردند.

 

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت تپه در داخل محوطه این شرکت دست به اعتصاب و تجمع زدند.

آنها اعلام کردند اگر حقوق ها به حساب کارگران واریز نشود، اعتصاب را شروع کرده و به خیابان های شوش خواهند آمد.

لازم به ذكر است که از سوی دادستان جنایت پیشه رژیم در اهواز  در رسانه های رژيم آ آخوندی اعلام شده بود

که روز سه شنبه ۱۸ دی حقوق آبان ماه آنها پرداخت خواهد شد. اما متعاقب آن دادستان اعلام کرد

تا زمانی که نیشکر وارد شرکت نشود خبری از پرداخت حقوق کارگران نیشکر هفت تپه نخواهد بود.