وزارت خارجه فرانسه از تحریم‌ اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران استقبال کرد

اندازه متن
Aa Aa

وزارت خارجه فرانسه از تحریم‌ اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران استقبال کرد-سایت وزارت خارجه فرانسه۸ ژانويه  ۲۰۱۹ (۱۸ دي ۱۳۹۷) 

شوراي اتحاديه اروپا به اتفاق آراي همه كشورهاي عضو تصميم گرفت

يك موجوديت و دو مسئول توطئه حمله به گردهمايي مجاهدين خلق

گروهی که مدافع سرنگونی رهبری رژیم ایران است را

در ليست اروپايي اشخاص، گروهها و موجوديت‌هاي درگير تروريسم قرار بدهد

اين تصميم نشان دهنده عزم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي بي پاسخ نگذاشتن اقدامات  خصمانه و غير قابل قبول

در خاك اروپا است. گفتگو درباره محدود كردن فعاليتهاي موشكي رژيم ايران بايد جزو خواسته هاي اتحاديه اروپا  باشد

بدنبال ليستگذاري و تحريم معاونت امنيت وزارت اطلاعات رژيم آخوندي و هم چنین سعید هاشمی مقدم

معاون وزیر اطلاعات و اسدالله اسدی دیپلمات تروریست دستگیر شده به خاطر توطئه تروریستی

علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ايران توسط اتحاديه اروپا، وزارت خارجه فرانسه اعلام كرد:

شوراي اتحاديه اروپا در روز ۸ ژانويه ۲۰۱۹ (۱۸دي ۹۷) به اتفاق آراي همه كشورهاي عضو، تصميم گرفت

يك موجوديت و دو مسول طراحي پروژه سوءقصد خنثي شده

عليه گردهمايي ۳۰ ژوئن۲۰۱۸ مجاهدين خلق ،گروهی که مدافع سرنگونی رهبری رژیم ایران است

را در ليست اروپايي اشخاص، گروهها و موجوديتهاي درگير در تروريسم ، قرار بدهد.

اين تصميم اروپا كه بر پايه تصميم دولت فرانسه به تاریخ دوم اكتبر ۲۰۱۸ عليه همين موجوديتها

و افراد گرفته شده است، نشان دهنده همبستگي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و عزمشان برای اقدام متحد

به منظوربی پاسخ نگذاشتن چنين اقدام خصمانه و غير قابل قبولی در خاك اروپاست.

فرانسه همچنين نگراني خود را از شليك موشك ميانبرد توسط رژيم ايران در اول دسامبر ابراز ميكند.

موضع اروپا در اين خصوص ثابت است:

همانطور كه آقاي ژان ايو لودريان وزير خارجه فرانسه در دهم دسامبر  در شوراي امور خارجه يادآوري كرد،

گفتگو درباره محدود كردن فعاليتهاي موشكي بايد جزو خواسته هاي اتحاديه اروپا در رابطه با اين رژیم باشد.