از کاندیداتوری مسعود رجوی برای ریاست جمهوری بیشتر بدانیم-قسمت چهارم

اندازه متن
Aa Aa

از کاندیداتوری مسعود رجوی برای ریاست جمهوری بیشتر بدانیم-

در اولین دوره ریاست جمهوری در ایران بعد از انقلاب ضد سلطنتی مسعود رجوی کاندید نسل انقلاب شد.

کلیپ حاضر و شماره‌های بعدی آن که تا ۹ قسمت ادامه پیدا میکند،

به همین موضوع پرداخته و ماجراهای آن ایام را بطور کامل به تصویر کشیده است.

کلیپ حاضر قسمت  چهارم از ۹ کلیپ تهیه شده، میباشد.

این مجموعه به اسم حقیقت ایرانی، گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی  در دی ماه ۵۸ را به تصویر کشیده است. که
تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران میباشد.