تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه- اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اندازه متن
Aa Aa

تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه- اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کرمانشاه – ۲۰ دی ۹۷ تجمع اعتراضی فرهنگیان

فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه و اردبیل روز پنجشنبه در همبستگی با سایر همکاران خود و در اعتراض به پایین بودن حقوق و همچنین پاسخ نگرفتن مطالبات شان در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در این استانها  تجمع کردند. آنها بر آزادی معلمان زندانی تاکید کردند

افکت:‌

 

اردبیل – ۲۰ دی ۹۷ تجمع اعتراضی فرهنگیان

کارگران نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه ۲۰ دی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های عقب مانده شان اعتصاب کرده و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.