شورای وزیران اتحادیه اروپا، جنگ علیه تروریسم-نامگذاری ۲ شخص و یک نهاد ایران

اندازه متن
Aa Aa

شورای وزیران اتحادیه اروپا، جنگ علیه تروریسم-نامگذاری ۲ شخص و یک نهاد ایران

شوراي وزيران اتحاديه اروپا

جنگ عليه تروريسم

شورای وزیران اروپا دو شخص و یک نهاد رژيم ايران را

در واکنش به حملات خنثی شده اخیر در خاک اروپا

نامگذاری  تروریستی می کند

سایت شورای (وزیران اتحادیه )  روز 9 ژانویه2019 اعلام کرد : دو شخص شامل مدیر امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت رژيم ایران را به لیست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کرد.

این لیست گذاری توسط شورای وزیران اروپا به تصویب رسیده و بخشی از واکنش به حملات خنثی شده اخیر در خاک اروپا ست. این تحریمها از چهارشنبه  به اجرا در می آیند.

این شورا تدابیر محدود کننده حول آنها که قبلا لیست گذاری شده بودند بدنبال بررسی هر 6ماه یکبار را تجدید کرد و  به این ترتیب لیست اتحادیه اروپا اکنون شامل 15شخص و 21گروه و نهاد است.

اشخاص و گروهها و نهادهایی که امروز منتشر می شوند در معرض انجماد داراییها و سایر موجودیتهای مالی شان قرار دارند. برای شرکتهای اروپایی، فراهم کردن سرمایه ها و منابع اقتصادی به این اشخاص و گروهها و نهادها ممنوع شده است.

اقدامات قانونی در 8ژانویه2019 توسط شورای امور عمومی  اروپا تصویب شده و در ارگان رسمی اتحادیه اروپا در 9ژانویه منتشر شده است.