موضع ضعیف و زبون رژیم ایران در قبال هشدار فرانسه برای توقف برنامه موشک بالستیک

اندازه متن
Aa Aa

موضع ضعیف و زبون رژیم ایران در قبال هشدار فرانسه برای توقف برنامه موشک بالستیک

هراس  وزبونی رژیم پس از هشدار  فرانسه درباره ضرورت توقف برنامه موشک بالستیک

سخنگوی وزارت خارجه حکومت آخوندی: تحمیل تفسیری نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ غیر مسئولانه است!!

سخافت آخوندها درتنگنای شکست برجام  و موشک پرانی روحانی انتظار می رود

فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند!!

حکومت آخوندی در واکنشی هراسان و زبونانه پس از  هشدار  فرانسه درباره ضرورت:

توقف برنامه موشک بالستیک رژیم، با سخافت و بلاهت اعلام کرد:

تلاش برای القا و تحمیل تفسیری نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی رفتاری غیرمسئولانه است

و برنامه موشکی حق طبیعی (نظام) است.

خبرگزاریهای حکومتی گزارش دادند:

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه، جمعه شب در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه

در خصوص برنامه موشکی نظام ایران، گفت: انتظار می رود فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند.

برخلاف ادعای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نه برنامه موشکی ایران با اهداف غیرمتعارف پایه گذاری شده است

و نه آنچه به عنوان حق طبیعی (ما ) برای تقویت توانمندی های علمی و دفاعی خود در قالب برنامه موشکی توسعه یافته است،

برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ است.

سخنگوی پریشان‌حال وزارت خارجه رژیم، با عجز و لابه مدعی شد: در هیچ بخشی از این قطعنامه،

ایران از برنامه موشکی متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی منع نشده است.

ما قویا معتقدیم تلاش برای القا و تحمیل تفسیر و برداشتی نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد برنامه موشکی ایران

رفتاری غیرمسئولانه است. برنامه موشکی جمهوری اسلامی نه تنها قانونی است بلکه حق طبیعی (ما) به شمار می رود.