موضع ضعیف و زبون رژیم ایران در قبال هشدار فرانسه برای توقف برنامه موشک بالستیک

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

موضع ضعیف و زبون رژیم ایران در قبال هشدار فرانسه برای توقف برنامه موشک بالستیک

هراس  وزبونی رژیم پس از هشدار  فرانسه درباره ضرورت توقف برنامه موشک بالستیک

سخنگوی وزارت خارجه حکومت آخوندی: تحمیل تفسیری نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ غیر مسئولانه است!!

سخافت آخوندها درتنگنای شکست برجام  و موشک پرانی روحانی انتظار می رود

فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند!!

حکومت آخوندی در واکنشی هراسان و زبونانه پس از  هشدار  فرانسه درباره ضرورت:

توقف برنامه موشک بالستیک رژیم، با سخافت و بلاهت اعلام کرد:

تلاش برای القا و تحمیل تفسیری نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی رفتاری غیرمسئولانه است

و برنامه موشکی حق طبیعی (نظام) است.

خبرگزاریهای حکومتی گزارش دادند:

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه، جمعه شب در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه

در خصوص برنامه موشکی نظام ایران، گفت: انتظار می رود فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند.

برخلاف ادعای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نه برنامه موشکی ایران با اهداف غیرمتعارف پایه گذاری شده است

و نه آنچه به عنوان حق طبیعی (ما ) برای تقویت توانمندی های علمی و دفاعی خود در قالب برنامه موشکی توسعه یافته است،

برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ است.

سخنگوی پریشان‌حال وزارت خارجه رژیم، با عجز و لابه مدعی شد: در هیچ بخشی از این قطعنامه،

ایران از برنامه موشکی متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی منع نشده است.

ما قویا معتقدیم تلاش برای القا و تحمیل تفسیر و برداشتی نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد برنامه موشکی ایران

رفتاری غیرمسئولانه است. برنامه موشکی جمهوری اسلامی نه تنها قانونی است بلکه حق طبیعی (ما) به شمار می رود.

اشتراک گذاری: