ارتباط مستقیم – نامگذاری تروریستی یک نهاد وزارت اطلاعات توسط اتحادیه اروپا-سیدالمحدثین

اندازه متن
Aa Aa

ارتباط مستقیم – نامگذاری تروریستی یک نهاد وزارت اطلاعات توسط اتحادیه اروپا

قسمت اول: میهمان برنامه ؛ محمد سیدالمحدثین

رژیم در یک بن بست قرار دارد  وبا بحرانهای عدیده ای  مواجه است با قیما مردم ایران مواجه است و نتواست از هجرت بزرگ مجاهدین به آلبانی جلوگیری کند و از کشتن مجاهدین در عراق شکست خورد  و رژیم را در بن بست قرار داده و یک وضعیت انفجاری و سیاست مماشات شکست خورده است

رژیم در این سالها مداخلاتش در منطقه و جنایتهای که در عراق و سوریه کرده  با هیچ مانعی مواجه نبوده الان این دوران تمام شده و تلاش می کند با تروریسم و شیطان سازی علیه مقاومت این وضعیت را جبران کند

با رژیمی مواجهیم که برون رفتی ندارد برای همین به این راه کارهای خطرناک رو می آورد

8 ماده ای که خانم مریم رجوی در رابطه با صحبتهای پمپئو اشاره کردند را بایستی هموطنان  توجه کرده و برای تحقق آنها از کشورهای اروپایی بخواهند که این مواد را محقق کنند

تروریست و جنگ افروزی رژیم ونقض حقوق بشر  جدا از هم نیست

این رژیم باید از سازمان ملل ترد شود  ونمایندگی ایران  به شورای ملی مقاومت و مقاومت ایران داده شود

صلح و آرامش در منطقه نمی شه مگر با اخراج رژیم در منطقه

امروز که جامعه جهانی که کم و بیش به این نتیجه رسیده که این رژیم قرون وسطایی است و قابل اصلاح نیست ما باید اعضای این مقاومت به وظایف خود در سطح بین المللی قیام کنند و خواسته های خود را محقق کنند

در چارچوب مقاومت ایران و چارچوب منافع خلق و مردم ایران

این هفته پر طلاطم برای مردم ایران و رژیم بوده آمریکا تحرکات جدید شروع کرده وبخشی از اطلاعات رژیم در لیست اتحادیه اروپا قرار گرفته است

ارتباط مستقیم -قسمت دوم

کنفرانس ورشو در لهستان هدفش تروریسم و دست اندازی های  رژیم در منطقه است

هواداران مقاومت در هر کشور اروپایی  وآمریکا با تظاهراتها و آکسیونها  و کارزارها خواستار قرار دادن وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در لیست قرار گیرند

اونچیزی نصیب مقاومت ایران می شوده که خودمان قیمتش را بدهیم این حرفهای وزارت خارجه و … حادث نشده الا اینکه 120 هزارش هیدی هست  الا اینکه قیمتش رو تک تک هموطنان و شعله های مقاومت داده اند

این پایداری نشون داده که خلق قهرمانی هست که چنین ظرفیتی های دارد و  می تواند موثر باشد

از امروز تک تک قدمها را باید با دست خودمون  و پول خودمون بسازیم

این سیاست اروپا تاثیر گذار است و اگر نبود کارهایی که این مقاومت کرده  وحلسات و کنفرانسها و تظاهرات و وو که کرده است نبود همین اقدامات علیه رژيم نیز انجا نمی شد

باید با حدا کثر انرژی و تهاجم نباید بگذارید که دولتهای اروپایی راه نفسها را برای رژیم باز بگذارند

کنفرانس ورشو نیز قدمی است و خودمان باید علیه رژیم جدی تر کنیم

مهمترین وزارت اطلاعات معاوننت امنیت داخلی است و این معاونت از سال 63 ترورهای خارج کشور و سرکوب داخل کشور را پیش برده

ترورهای خارج کشور یا مستقیم توسط این ارکان بوده یا تنگاتنگ در همکاری با سپاه و نیروی قدس بوده

از کارهایی که این معاونت کرده استفاده جدی از وزارت خارجه بوده که کارهای کنسولی را حل می کرده علاوه بر آن از وزارت خارجه برای ترددات و رفت و آمده ها و هماهنگی ها استفاده می کردند

قسمت سوم-ارتباط مستقیم

 میهمان برنامه هادی روشن روان ومحمد محدثین

در یک سال اخیر رژیم بشدت نیازمند ضربه به مقاومت بوده و هست که  قرار گرفتن در لیست دست رژیم رو علیه مقاومت می بندد و ضربه به رژیم است ولی اینکار کافی نیست و باید به کل ارگان وزارت اطلاعات و وزارت خارجه سرایت پیداکنند و تحریمهای بیشتر رژیم رو قرار بدهند و با اینکار است که جلو عملیات تروریستی رژیم رو در کشورها بگیرند

در کنفرانس لهستان عکس العمل رژیم هستریک است و عکس العمل هیتلر گونه نشون می ده که می گوید قبرهای لهستانی هایی که در ایران هستند را نابود می کنند و می گوید ایران از اینها استقبال کرده است

و اگر آخوندا بودند همون بلایی را سر لهستانی ها می آوردند که سرشهر وندان افغانی می آورد

شیطان سازی آنروی سکه تروریسم است از همان سال 58 خمینی گفت که مجاهدین خرمنها را آتش می زنند و خودشون خودشون رو شکنجه می کنند یا … این ماشین شیطان سازی رزیم و ماشین اطلاعات دروغ و گمراه کننده است و هرچه هم موفق نشده با سرکوب و ترور نابود کند به این ابزار بیشتر رو آورده است

در یک سال گذشته بعد از شروع قیام و رژیم فریادش به هواست که قیام زیر سر مجاهدین است  و کل دستگاه رژیم به تکاپو افتادند انروی قضیه این است که کار سیستماتیکی رو علیه مقاومت راه انداخته اند  با استفاده از خبرنگارانی که خریده اند یا افرادی را از ایران فرستاده اند بعنوان خبر نگار در کشورهای دیگر استخدام شوند و یک باند 10 الی 20 نفره دارد با نفوذ در مطبوعات غربی به شیطان سازی دامن می زنند که راه گشای تروریسم است

ماشین تبلیغاتی رژیم دنبال پخش اطلاعات دروغ علیه مقاومت هستند و راه برای تروریسم باز شود  ودر عین حال به دولتهای غربی این مجوز را بدهد که با رژیم معامله کنند

خبرنگارها علیه مقاومت و اپوزیسیون دروغ پراکنی می کنند که راه تروریسم را باز میکند و راه دیگر اینکه  با این دروغ پراکنی ها می خواهد نشان دهد که اگر اپوزیسیونش این وضعیت رو دارد  پس بهتر است همین رژیم را حفظ کنیم و این توجیهی می دهد به کشورهای غربی که وارد معامله با همین رژیم شوند

قسمت چهارم -ارتباط مستقیم