کابل:رژیم ایران طرفدار اندیشه های طالبان درافغانستان است-۲۰دقیقه-۲۳دی

اندازه متن
Aa Aa

کابل:رژیم ایران طرفدار اندیشه های طالبان درافغانستان است-۲۰دقیقه-۲۳دی

ادریس زمان معین معاون سیاسی وزیر خارجه افغانستان: «رژیم ايران از یک افغانستان دموكراتيک كه در آن آزادی بيان و حقوق مدنی و شهروندی تضمين شده باشد به شدت نگران است… رسانه‌ای آزاد (در ایران) وجود ندارد. رژیم ایران در هراس است كه آزادی‌های موجود در افغانستان به الگو برای ايران بدل شود. به همين دليل ايران طرفدار انديشه‌های ملاعمر در افغانستان است.

https://bit.ly/2SM7gQe