ابعاد گسترده شکنجه در نظام ولی فقیه – ری‌توئیت – ۲۳دی۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

ابعاد گسترده شکنجه در نظام ولی فقیه – ری‌توئیت – ۲۳دی۱۳۹۷

نگاهی به نظرات کاربران فضای مجازی با هشتک چهل سال شکنجه

افشاگری چهل سال شکنجه در نظام آخوندها – ری‌توئیت – ۲۲دی۱۳۹۷

چهل سال شکنجه – شاهدان شکنجه در رژیم آخوندی