در خشم محرومان آینده تاریخ نهفته است – ۲۳دی۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

در خشم محرومان آینده تاریخ نهفته است – ۲۳دی۱۳۹۷

نگاهی به فعالیتهای کانونهای شورشی در شهرهای مختلف میهن

تنفر از نظام ولایت فقیه – متحد شویم – ۱۹دی۱۳۹۷

کانونهای شورشی ایران بنرهای خمینی و خامنه‌ای را در تهران و مشهد به آتش کشیدند