دستگیری صدها تن در تهران برای افزایش رعب و فشار به اعتراف پاسدار رحیمی

اندازه متن
Aa Aa

دستگیری صدها تن در تهران برای افزایش رعب و فشار به اعتراف پاسدار رحیمی

نیروهای سرکوبگر رژیم در تهران برای مقابله با فضای اعتراضی جامعه، صدها تن را دستگیر کردند.

پاسدار رحیمی، سرکرده نیروی انتظامی رژٰیم در تهران، در باره اجرای طرح سرکوبگرانه موسوم به رعد اعلام کرد:

مأموران این نیرو، بیش از ۶۰۰ تن را دستگیر کرده اند.

به گفته وی قضائیه خامنه ای نیز در این را بطه ۲۶۷ حکم قضایی صادر کرده است.