طنز موشکاف  – ۲۶ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

طنز موشکاف  – ۲۶ ۱۰ ۱۳۹۷

موشکاف: سلام و صد سلام خدمت دوستان موشکاف و موشکافی! باز این شیخ فری رفت تو خط چاخان درمانی و امید درمانی. چاخان که میگم چاخانا! پیشرفت های علمی و اقتصادی و …یارو روش نمیشه و الا می گفت اقتصاد یک جهانه. علمشونم که سه سوت باد هوا شد.

آخوند روحانی در گنبد کاووس ـ ۲۴دی ۹۷

ماهواره پیام که به زودی توسط ماهواره بری که ساخت خود ما هست هم ماهواره ساخت دانشگاه ما هست هم ماهواره‌بر یعنی موشکی که این ماهواره را حمل میکند ساخت ایثارگران، اندیشمندان و جوانان غیور این دیار است، انشاالله به زودی ماهواره پیام که به دست دانشگاهیان ما و بویژه دانشگاه امیرکبیر ساخته شده در ۶۰۰ کیلومتری فضا قرار خواهد گرفت و این ماهواره می تواند وضع آب و هوا وضع کشاورزی آب های سرزمینی وضع جنگل ها همه را برای ما رصد کنه و در اختیار ما بگذارد، این ماهواره در روز ۶ نوبت از بالای سر ما عبور خواهد کرد.

موشکاف:‌  شیخ فری! بهت که گفته بودم بذار اول اون میمونه که قبلا فرستادین فضا برگرده بعد این یکی ماهواره رو می‌فرستادین. مفتضح شدی رفت! موشکت و ماهواره ات، تو زرد از آب در اومد. ماهواره پیش کش. تو هواپیما رو درست رو زمین بشون.  حالا مونده پیامدهای این موشک پرونی که میشه تحریم بیشتر.  بخور! نوش جونت!‌

البته این روزها سختی های فراوان و مشکلات فراوانی وجود دارد شما بدانید کشتیرانی ما را آمریکا تحریم کرده بانک ها را تحریم کرده نفت را تحریم کرده ما در برابر این تحریم می ایستیم مقاومت می‌کنیم اما میدونید کار آسان نیست این که ما می‌خواهیم رابطه بانکی مان را با این کشور با اون کشور علیرغم فشارهای آمریکا به وجود بیاوریم این کار آسان نیست این کار كار سخت و مشکلی است

 

یک دوران پر زحمت و یک آزمایش و امتحان پیش روی ما هست همه ما باید به آن آزمایش توجه کنیم.

موشکاف: بعله. عظما که ته خط تنزل بی پایان رو می دونه، فعلا داره با سیلی صورتشو سرخ نگه میداره؛ غافل که خیلی وقته که رنگ پریده اش تو چشم می زنه. . اما از بندة موشکاف بشنوین که ملت با این چیزا رنگ نمیشن، موشک و ماهواره واسه شون آب و نون و شغل نمیشه. بخاطر همینه که قیام آفرینا و کانونای شورشی به فکر کندن بیخ و بن این نظام فاسدن.  ایشالا به زودی. فعلا خدانگهدار.