بحران رژیم ایران در اثر شکست برجام

اندازه متن
Aa Aa

بحران رژیم ایران در اثر شکست برجام

نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، با نگرانی از بی نتیجه  بودن دل بستن حکومت آخوندی به برجام اروپایی گفت:

همه شاهد بودیم که بر عکس همه ادعاهایی که اروپایی ها در رابطه با فعال کردن کانال ارتباط مالی با جمهوری اسلامی داشتند؛

اما در آخر مشخص شد که جرات فعال کردن سازوکار مالی را ندارند.

وی بر نیاز حیاتی رژیم به برجام تأکید کرد و افزود:خروج از برجام و اینکه اگر خارج شویم، به ضرر ما خواهد شد..

اگر بخواهیم این تعهدات را هم  زیر پا بگذاریم آن  وقت در عرصه بین المللی علیه نظام بسیج می شوند

و شورای امنیت قطعنامه علیه (ما) صادر می کند و مشکلات، چند برابر قبل از برجام ‌می شود.

عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم هم چنین گفت:آمریکاییها برای اینکه بتوانند تغییر از درون را دنبال کنند؛ تلاش می کنند

کشورهای دیگر را با خود همراه کنند و سفر پمپئو به منطقه خاورمیانه در همین راستاست.

پمپئو به کشورهای مختلف ‌خاورمیانه می رود و از آنها می خواهد تا درمقابل جمهوری اسلامی بایستند.