بهرام قاسمی خواستار آزادی خبرنگار رژیمی پرس.تی.وی در آمریکا شد

اندازه متن
Aa Aa

بهرام قاسمی خواستار آزادی خبرنگار رژیمی پرس.تی.وی در آمریکا شد

به دنبال دستگیری خبرنگار آمریکایی‌الاصل رژیم در آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه رژیم نیز با سراسیمگی اعلام کرد: جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی از بازداشت غیرقانونی است.

یک خبرگزاري اطلاعات آخوندها هم با سوز وگداز از دستگیری این  مامور رژیم در آمریکا و زیر ضرب رفتن شبکه خبرنگاران نظام، نوشت: در حاليكه هیچ گونه دلیلی برای دستگیری ایشان داده نشده ولی مانند جنایتکاران در غل و زنجیر و محروم از پوشش کامل اسلامی بسر می‌برد!

 

خبرگزاری سپاه پاسداران هم با لودگي احمقانه در باره زن مأمور اعلام كرد: اين «خبرنگار مستقل» مستند سازي است كه در سال ۱۳۸۸ پس از تصوير برداري با بالگرد از بالاي محل قتل ندا آقا سلطان در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه ندا را مجاهدين كشته اند!

واکنش مضحک حکومت آخوندی نسبت به زیر حسابرسی رفتن یک زن مأمور نظام در حالیست که حکومت آخوندی، زنان را طبق قانون رسمی خود به بهانه بدحجابی شلاق می زند وحتی زنان خارجی را هم وقتی وارد ایران میشوند مجبور به حجاب اجباری می کند.