جولیوترتزی وزیر سابق ایتالیا، در برایر رژیم ورشکسته ایران یک آلترناتیو وجود دارد

اندازه متن
Aa Aa

جولیوترتزی وزیر سابق ایتالیا، در برایر رژیم ورشکسته ایران یک آلترناتیو وجود دارد

جوليوترتزي وزير خارجه پيشين ايتاليا: در برابر  یک سیستم حکومتی ورشکسته  با اقتصادی در حال فروپاشی و غرقه در فساد یک آلترناتیو واقعی، قابل اعتماد و دموکراتیک وجود دارد

 

جولیو ترتزی وزیر خارجه ایتالیا طی مقالیه یی درباره جایگزین دموکراتیک بری رژیم اخوندی ، نوشت : برای جامعه بین المللی دیگر باید کاملا روشن باشد که رویاررویی واقعی بین یک رژیم مذهبی فاقد مشروعیت با یک مقاومت با نفوذ و دموکراتیک است این واقعیت را سیاستمدراران غربی دیگر نمیتوانند نادیده بگیرند. گزارشی فشرده از این مقاله:

 

«یک آلترناتیو معتبر برای رژیم فعلی ایران»؛ عنوان مقاله یی است به قلم مقاله جولیو ترتزی وزیر خارجه پيشين ایتالیا که در سایت کمیته بین‌المللی برای حاکمیت قانون منتشر شده است. وی می نویسد: قیام سراسري در ایران طی دوازده ماه گذشته بيانگر یک پیام سیاسی روشن و واضح است و جای هیچ شک و تردیدی باقی نمیگذارد که خواست واقعی ملت ایران تغییر رژیم است. در چنین شرایطی برنامه شورای ملی مقاومت ایران و خانم مریم رجوی در این سالیان بطور فزاینده ای از حمایت بین المللی و نيز در میان مردم ایران برخوردار بوده است. این واقعیت نشان میدهد که  در برابر  یک سیستم حکومتی ورشکسته، با اقتصادی در حال فروپاشی و غرقه در فسادو سرکوب خونین، یک آلترناتیو واقعی، قابل اعتماد و دموکراتیک وجود دارد.

 

وزیر خارجه پیشین ایتالیا با برشمردن توطئه‌های رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران از جمله اقدامات تروریستی در کشورهای اروپایی و آمریکا  می افزاید: متوو سالوینی، معاون نخست وزیر و وزیر كشور ایتالیا، اخیرا به ماهیت تروریستی حزب الله لبنان مورد پشتیبانی و حمایت مالی سپاه پاسداران رژیم ایران اشاره داشت. بعد از این همه وقایع، جای تفکر دارد که چرا باید اروپا در برابر برجي از واقعیتها هم چنان مردد باشد. یکی از دلایل این تردید، بدون شک کوته‌بینی و چشم دوختن به بازار نفت و بازار فروش در ایران است. پارلمان اروپا و پارلمانترهای عضو کشورها اتحادیه اروپا، بارها توسط بیانیه هایی به اینکه رژیم ایران  باید مسول رفتارهای خود شناخته شود، هشدارداده اند.

 

جولیو ترتزی می افزاید: اخیرا سناتورهاي ایتالیایی بیانیه ای را در دفاع از قیام مردم ایران عليه رژيم امضا و تاکید کرده اند که مقاومت ایران مخاطب برای بردن آزادی و دموکراسی به ایران است . در بیانیه یی دیگر ۳۱۰تن از پارلمانترها از احزاب سیاسی مختلف از دولت ایتالیا خواستند تا رسما قتل عام زندانیان سیاسی در سال۱۹۸۸ را محکوم کند و ایتالیا تمامی روابطش را با رژیم تهران به خاتمه اعدامها برای همیشه، مشروط کند.  هم چنین۱۹۷عضو پارلمان اروپا طی بیانیه ای از دولتهای اروپایی خواستند تا در مورد قتل عام سال۱۹۸۸که توسط رژیم و اشخاصی نظیر علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت باصطلاح مدره روحانی، یک تحقیقات بین المللی و مستقل بعمل آید.

 

ترتزی تاکید می کند: برای جامعه بین المللی دیگر باید کاملا روشن باشد که رویاررویی واقعی بین یک رژیم مذهبی فاقد مشروعیت با یک مقاومت با نفوذ و دموکراتیک، جریان دارد. سیاستمداران غربی که برای مدتي طولانی این واقعیت را نادیده گرفته اند، دیگر نمیتوانند به آن ادامه دهند. در حالیکه اعتراضات درایران ادامه دارد،. بهبود شرایط زندگی مردم ایران ورسیدن به آزادی امری ضروری و انگیز اننده در افقهای مشترک و تصمیماتی است که در سازمان ملل متحد در نیویورک و در ژنو، در اتحادیه اروپا در بروکسل و در واشنگتن شکل خواهد گرفت. یک سال پس از تظاهرات سراسری علیه رژیم فاسد و مستبد آخوندها، در ۱۵ دسامبر جوامع ایرانیان در دهها شهر دنیا به طور همزمان کنفرانسی را در جهت حساس کردن افکارعمومی بین المللی و براي یک تغییر رادیکال و ضروري در ایران برگزار کردند و از دولتهای غربی خواهان یک سیاست قاطع در برابر آخوندها شدند.