دادستان کل ایران، از محکومیت بریدن دست و پا در مجامع جهانی اظهار ناراحتی کرد

اندازه متن
Aa Aa

دادستان کل ایران، از محکومیت بریدن دست و پا در مجامع جهانی اظهار ناراحتی کرد

دادستان کل خامنه ای از اینکه جنایت رسمی بریدن دست و پا در حاکمیت ضد بشری آخوندها، با محکومیت بین المللی مواجه میشود، اظهار ناراحتی کرد.

آخوند جعفر منتظری، گفت: یکی از اشتباهاتی که داریم این است که از جوسازی تحت عنوان حقوق بشر می ترسیم و اینکه بگویند با سارق با خشونت رفتار می‌کنید.

وی سپس تاکید کرد: هر زن و مردی که دست به سرقت بزند، باید دست‌شان را قطع کرد.

 

درهمین حال، وزیر خارجه رژیم، مدعی رعایت حقوق بشر در رابطه با یک زن مامور آخوندها شد  که در آمریکا دستگیر شده است.

جواد ظریف گفت: خبرنگار آمریکایی الاصل پرس‌تی‌وی (چون همسر ایرانی دارد) یک شهروند ایرانی محسوب می‌شود و وظیفه ماست

که از حقوق شهروندان مان دفاع کنیم.جواد ظریف هم‌چنین مدعی شد، دستگیری این مامور رژیم در آمریکا، نقض آزادی بیان است