مایک پنس، ایران اصلی‌ترین حامی تروریسم جهان است که تحریم شده است

اندازه متن
Aa Aa

مایک پنس، ایران اصلی‌ترین حامی تروریسم جهان است که تحریم شده است

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، حکومت آخوندی را حامی اصلی تروریسم در جهان توصیف کرد

و گفت: از همین روست که این رژیم با شدیدترین تحریمها مواجه شده است.

مایک پنس به مناسبت سومین سالگرد توافق اتمی با رژیم آخوندی، اظهار داشت:

این توافق، یک توافق بد و در خدمت  رژیم ایران بود،

رژیمی که در پی تمامیت‌طلبی در خاورمیانه است و ترور و بی‌ثباتی را ترویج می‌کند.

این رژیم، حامی اصلی تروریسم  در جهان است

و با چنگ انداختن به خاورمیانه قصد سلطه بر آن را دارد و در هر كشوری که با مطامعش مخالفت کند، هرج و مرج ایجاد می‌کند.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا مصمم است در مقابل بازیگران متخاصم ایستادگی کند و

از همین رو رژیم ایران با شدیدترین تحریم‌ و فشار از طرف آمریکا روبروست.