حقیقت سیبل ترور- قتل آلبرتو نیسمن –  قسمت اول _ ۲۸ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

حقیقت سیبل ترور- قتل آلبرتو نیسمن –  قسمت اول _ ۲۸ ۱۰ ۱۳۹۷

حقیقت سیبل ترور  – پیشینه ای برای جنایت

قسمت اول

یکشنبه شب ۲۸ دی ماه ۹۳ جسد آلبرتو نیسمن که مسئولیت تحقیق در مورد انفجار جنایتکارانه مرکز فرهنگی یهودیان در بوینس آیرس را بعهده داشت در آپارتمان خود غرق در خون پیدا شد .

او قرار بود چند ساعت بعد در جلسه غیر علنی پارلمان این کشور در مورد شکایتش علیه رئیس جمهور آرژانتین ،وزیر خارجه و مقامات دیگر این کشور شهادت دهد

حقیقت سیبل ترور- قتل آلبرتو نیسمن –  قسمت اول _ ۲۸ ۱۰ ۱۳۹۷