خاطرات ۳۰ دی آزادی مسعود رجوی از زندان شاه ۱۳۵۷-علی خدایی صفت

اندازه متن
Aa Aa

خاطرات۳۰ دی آزادی مسعود رجوی از زندان شاه ۱۳۵۷-روزی که آخرین دسته زندانیان سیاسی از جمله مسعود رجوی از زندان شاه آزاد شدند.

علی خدایی صفت از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران از روز ۳۰ دی میگوید

صحنه  مربوط به ۴۰ سال پیش است اما مثل دیروز می ماند

بخاطر اینکه انقدر پر شکوه است انقدر تاریخی است که در اعماق ذهن و ضمیر حک شد در نتیجه الان ………

این همان درب ورودی است درب بزرگ زندان قصر است که ان موقع مردم چند روز بود پشت این در جمع می شدند

الان این جمعیت همان جمعیتی که انروز بود را نشان نمی دهد جمعیت انقدر فشار اورده بودند

که گردانند گان زندان به و حشت افتادند

خاطرات۳۰دی۱۳۵۷-علی خدایی صفت