توطئه ها وترفندهای رژیم علیه مجاهدین یکسال بعداز قیام-ارتباط مستقیم- مهدی براعی وشاهین قبادی

اندازه متن
Aa Aa

ارتباط مستقیم- توطئه ها وترفندهای رژیم علیه مجاهدین یکسال بعداز قیام-قسمت اول

میهمانان برنامه : شاهین قبادی- مهدی براعی

قسمت دوم: میهمانان برنامه مهدی براعی وشاهین قبادی

قسمت سوم:میهمانان برنامه -شاهین قبادی-مهدی براعی- پرویز خزائی

 

قسمت چهارم: میهمانان برنامه- شاهین قبادی – علی صفوی

بازپخش تماس رسول اصغری