اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

موشکاف: سلام! به به! دوستان موشکاف و موشکافی! خوش اومدین! برنامة خودتونه. صفا آوردین. امروز میخوام بحث SPV رو واستون موشکافی کنم. همون ساز و کار مالی اروپا. البته معلوم نیست چرا بهش میگن ساز و کار، آخه نه سازش کوکه و نه اصلا وجود داره که بخواد کار کنه. هاهارواهاها. شاید ساز زدن و سر کار گذاشتن باشه هاهاهاها. بعله خب چرا هی میندازنش عقب. هاهاهاهاتلویزیون رژیم ۹ بهمن….

اشتراک گذاری:

موشکاف ۱۰بهمن – امروز میخوام بحث SPV رو واستون موشکافی کنم