سرمای شدید و بی‌سابقه در آمریکا – از نزدیک

اندازه متن
Aa Aa

سرمای شدید و بی‌سابقه در آمریکا – از نزدیک

موج بی سابقه سرما در ایالت های مختلف آمریکا

نگاهی به گردباد در کشور کوبا – از نزدیک