سی دی، آزادی آخرین زندانیان سیاسی منجمله مسعود رجوی از زندان شاه قسمت پایانی

اندازه متن
Aa Aa

سی دی، آزادی آخرین زندانیان سیاسی منجمله مسعود رجوی از زندان شاه قسمت پایانی-با آغاز مبارزه مسلحانه در سال ۱۳۵۰ چهره زندانها هم تغییر کرد

سریال آخرین امید-قسمت سوم -کلیپ اول

در اولین قسمت سند تاریخچه زندانهای شاه دیدیم که با آغاز مبارزه مسلحانه در سال ۱۳۵۰ چهره زندانها هم تغییر کرد ،

زندان از آنچه که شاه اسمش را گذاشته بود ندامتگاه ، تبدیل شد به میدان مبارزه ،

مبارزه ای که از همان آغلز دستگیریها در سلول های در بسته و اتاقهای باز جویی شروع شد و ادامه پیدا کرد.

در قسمت دوم دیدیم که این صحنه های نبرد در زندانها در موارد متعدد به شکست ساواک تبدیل گردیدند از ان جمله فرار مجاهد قهرمان رضا رضایی.

در قسمت سوم تاریخچه زندان می خواهیم به صحنه دیگری از نبرد در زندان بپردازیم.

تاریخچه زندانهای شاه ، صحنه ای دیگر از نبرد در زندان