روزها و یادها- هفته سوم بهمن

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

پرویز یاحقی آهنگساز و ویلولیست ایرانی

استاد  پرویزیاحقی یکی از ستاره‌گان درخشان  موسیقی اصیل ایران بود که لغزش انگشتان پر احساسش با تنین نوتهای شورانگیز مجموعه‌ای از دلنشین‌ترین ترانه‌ها و نغمه‌های ایرانی را آفرید.

روزها و يادها-هفته سوم بهمن

                  خاموشی پرویزیاحقی آهنگساز و ویولونیست ایرانی          

او در ۹ سالگی نوازندگی را در رادیو شروع کرد و با هنرمندان نامدار، ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، و علی‌اکبر شهنازی آشنا شد و مدتی نزد استاد ابوالحسن صبا موسقی آموخت.

یاحقی یکی از بهترین تکنوازهای برنامه گلها بود او بیش از ۵۰ سال ساخت و نواخت اما هرگز شرف هنرش را به ننگ کار برای رژیم هنرکش آخوندی نیالود.

آثار به جای مانده این هنرمند والا برای هر صاحب دلی خاطره‌انگیز است، عالترین آثار یاحقی را در تکنوازیها و یا همنوازیهای می‌شود دید که مخفیانه اجرا و ضبط شد و در میان مردم دست به دست گشت.

شادروان یاحقی روز جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸۵ درگذشت.


۱۸ بهمن ۱۳۸۳ شهادت مجاهد قهرمان، حجت زماني.

مجاهد قهرمان حجت زماني، براستي مشعل فروزان رزم، و حجت عزم زندانيان سياسي بود. شهيدي كه با الهام از پايداري پرشكوه مجاهدان شهر اشرف و پس از تحمل چهار سال و نيم  شكنجه و نيرنگ،  با استقبال از شهادت، آتش مقاومت و قيام را در زندان برافروخت و جلاد را در برابر ايستادگي خود، به زانو افكند.

در سحرگاه ۱۸ بهمن ماه۸۳ به فرمان خامنهاي جنايتکار، زنداني سياسي مقاوم، حجت زماني، در حالي در مسلخ زندان گوهردشت به شهادت رسيدكه پس از تحمل تقريبا ۵ سال رنج و شکنجه، فرياد مرگ بر استبداد، زنده باد آزادياش تا آخرين لحظه‌ی حيات قطع نشد.

روزها و یادها- هفته سوم بهمن

                                                   شهادت مجاهد خلق حجت زمانی                         

حجت زماني فرزند قهرمان مردم هفت چشمه‌ی ايلام بود. او در ۲۳سالگي در حاليكه آموزگاركودكان روستايي بود، توانست ارتباطش را با سازمان مجاهدين برقراركند. حجت درتابستان سال۸۰ و در ۲۷سالگي دستگير شد.

دو برادر ديگرش به نامهاي پهلوان خزئل زماني و فلاح زماني، قبل از او به دست دژخيمان به شهادت رسيده بودند. دژخيمان، حجت را بلافاصله به اوين بردند و از همان ابتدا تلاش كردند با بهكارگيري انواع فشارهاي جسمي و روحي، او را وادار بهندامت كنند.

بعد از چند ماه وزارت بدنام اطلاعات با روشهاي ديگري وارد شد، اما همه‌ی شمشيرهاي شقاوت و تيرهاي فتنه، در برابر اراده‌ی مجاهد خلق به سنگ خورد و سرانجام در سال ۱۳۸۳ او را به چهار بار اعدام محكوم كردند.

سلام بر حجت روزي كه سرفراز و پر غرور دامن محبت را به خون رنگين كرد و به سوي جاودانه فروغها پر كشيد.


   ۱۹بهمن۱۳۴۹، حماسه‌ی  سياهكل و آغاز نبرد مسلحانه چريكي عليه ديكتاتوري شاه

صفير گلوله‌هاي يك‌هسته‌ی چريكي در جنگلهاي شمال، سكوت سنگين حاكميت ديكتاتوري شاه را درهم شكست.

اين هسته‌ی چريكي، به‌فرماندهي علي‌اكبر صفايي فراهاني و ۵تن ديگر از يارانش، از اواسط شهريور۴۹، براي بسيج و تدارك عمليات مسلحانه رهسپار جنگلهاي گيلان شده بودند.

روزها و یادها- هفته سوم بهمن

                                                                             حماسه سیاهکل                        

اين هسته توانست وضعيت منطقه را از شرق مازندران تا غرب گيلان شناسايي كند و با برقراري ارتباط منظم با گروه شهر، براي آغاز عمليات در بهار سال۵۰ آماده شود.

ساواك و ارگان‌هاي امنيتي رژيم شاه كه به وجود اين هسته چريكي پي برده بودند، از روز ۱۲بهمن ۴۹ تهاجم  به‌گروه شهر را آغاز كردند و به فاصله‌ی چند‌روز در تهران و گيلان چند‌نفر را هم دستگير كردند.

پس‌از اين دستگيريها، موقعيت گروه جنگل نيز در مخاطره قرار گرفت و آنان در مواجهه با اين ضربات، زمان عمليات را جلو انداخت و در شامگاه ۱۹بهمن، به‌پاسگاه سياهكل حمله کردند

حماسه‌ی سياهكل، هرچند به‌خون نشست، اما با آغاز عمل مسلحانه‌ی انقلابي, صف انقلابيون اصيل را از فرصت‌طلبان جدا نمود و با شعله‌ور كردن آتش مبارزه در ميان نسل جوان و انقلابي، در مبارزه‌ی انقلابي جايگاهي والا و شايسته پيدا كرد.

گرامي باد خاطره‌ی سياهكل و شهيدان گرانقدر آن و همه‌ی فداييان قهرماني كه در‌جريان مبارزه‌ی انقلابي مسلحانه جان خود را فدا كردند.

اشتراک گذاری: