سالروز شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی ـ قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

سالروز شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی ـ قسمت دوم ـ  در سالگرد ۱۹ بهمن عاشورای شکوهمند مجاهدین و ترسیم تابلویی درخشان از فدا و شجاعت هستیم

حماسه ۱۹ بهمن

مناسبت ۱۹بهمن-قسمت دوم – ۱۸ ۱۱ ۱۳۹۷

تصویر پر فروغی از فدای بیکران

اشرف رجوی  موسی خیابانی    حماسه عاشورای مجاهدین

موسی خیابانی : تا آنگاه که در مسیر انقلاب باشیم تا آنوقت که از راه منحرف نشده باشیم

تا آنوقت که تن به سازش و تسلیم و عدول از اهداف انقلابی خود نداده باشیم همیشه با دشواری ها ، با سختی ها و خطرات روبرو هستیم گذشتن از این دشواری ها پشت سر گذاشتن این خطرات و سختی ها ، احتیاج به اطمینان قلب و احتیاج به قوت ایمان داریم  احتیاج به این دارد که ما نقطه اتکا محکمی داشته باشیم

زیباترین حماسه را کدامین واژه یارای سرودن است  تنها می توان آنرا با هر نفس در نبرد تاب آورد

سرداران این خاک رفتنی نیستند

در سالگرد ۱۹ بهمن عاشورای شکوهمند مجاهدین و ترسیم تابلویی درخشان از فدا و شجاعت هستیم

حماسه ای پر فروغ که گذر تاریخ نتوانسته ذره ای از درخشش شکوه آن کم کند در ظلمات شب تاریکی که از ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ شروع شد

هنگامی که خمینی می خواست با سیاهترین سرکوب پایه های دیکتاتوریش را مستحکم کند نسلی در برابرش قد بر افراشت.

 

سالروز شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی-قسمت اول

گرامیداشت شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی توسط کانونهای شورشی

سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه – ۳۰ دی

فدا، کلیدواژه بقا در حماسه ۱۹بهمن ۶۰

سالروز شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی ـ قسمت دوم