مصاحبه مسعود رجوی با کیهان ۴۰سال پیش-سقوط دیکتاتوری قدمی از راه طولانی

اندازه متن
Aa Aa

مصاحبه مسعود رجوی با کیهان ۴۰سال پیش-سقوط دیکتاتوری قدمی از راه طولانی  است . در این مصاحبه که در سال ۵۷ انجام شده است، از جمله آمده است:

۴۰سال پیش در چنین روزی-۱۸ ۱۱ ۱۳۹۷

سقوط دیکتاتوری قدمی از راه طولانی  انقلاب ماست این تیتر مصاحبه مسعود رجوی با روزنامه کیهان است که امروز منتشر شد

در این مصاحبه مسعود رجوی گفت :حداکثر حقوق دمکراتیک همه نیروهای مردمی باید رعایت شود .

دانشگاه از پیشتازان انقلاب درس مبارزه را فرا می گیرد.

امروز دانشجویان دانشگاه مشهد هفته تجلیل از شهیدان سازمان مجاهدین خلق ایران را اعلام کردند .

آنها از مسئولین سازمان مجاهدین در خواست کردند با سخنرانی ها ی خود تجارب این سازمان در مبارزه مسلحانه با دیکتاتوری شاه و برای آزادی را توضیح دهند

سخنرانی مسعود رجوی با عنوان آینده انقلاب در دانشگاه تهران -بهمن ۱۳۵۸-قسمت۱

آینده انقلاب سخنرانی مسعود رجوی دردانشگاه تهران بهمن ۱۳۵۸-قسمت ۲

مسعود رجوی «خاطره اولین شهید مجاهد، احمد رضایی» – ‌۱۵شهریور ۱۳۷۸

 

 

چهل سال پیش ـسقوط دیکتاتوری قدمی از راه طولانی ـ مسعود رجوی