زندگینامه محمد مقدم از شهدای ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین

اندازه متن
Aa Aa

زندگینامه محمد مقدم از شهدای ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین- محمد مقدم در سال ۵۲ به دلیل شرکت در فعالیتهای مبارزاتی علیه شاه دستگیر و به ۴ سال زندان محکوم شد

مجاهد شهید محمد مقدم

محمد مقدم در سال ۵۲ به دلیل شرکت در فعالیتهای مبارزاتی علیه شاه دستگیر و به ۴ سال زندان محکوم شد آشنایی نزدیکتر او با سازمان مجاهدین مسیر زندگیش را نیز بکلی تغییر داد او در زندان در ارتباط با تشکیلات مجاهدین قرار گرفت.

علی مقدم : کلا محمد  دوران جوانیش توی خانواده محبوب همه بود کارکترش طوری بود که همه او را دوست می داشتند و همیشه لبخند روی لبانش بود وجودش سر شار از عشق و محبت به دیگران بود به همین دلیل همه او را دوست داشتند

به‌مناسبت سالگرد حماسه ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین – فعالیت کانونهای شورشی

به‌مناسبت سالگرد حماسه ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین – فعالیت کانونهای شورشی

فدا، کلیدواژه بقا در حماسه ۱۹بهمن ۶۰

 

ملیحه مقدم