اندازه متن
Aa Aa

اعمال فشار روی زندانیان اهل سنت در زندان گوهردشت کرج

دژخیمان خامنه ای در زندان گوهردشت کرج زندانیان  اهل سنت را تحت فشارهای ضد انسانی قرار داده اند.

دو تن از زندانیان  که  در اعتراض به شکنجه زندانیان و انتقال به سلول انفرادی با رفتاری وحشیانه دست به اعتصاب غذا زده اند، با دست‌بند و پابند در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند.

شش تن دیگر از زندانیان سیاسی اهل سنت به‌رغم مجروح شدن و آسیب دیدگی شدید در اثر ضرب‌وشتم دزخیمان، از اعزام به بهداری محروم هستند.این زندانیان روز ۱۶ بهمن با حمله وحشیانه گارد زندان، به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند و در سرمای زمستان بدون لباس دست و پایشان زنجیر شد.

اعمال فشار روی زندانیان اهل سنت در زندان گوهردشت کرج