حماسه سیاهکل گفتگو با مهدی سامع- سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

اندازه متن
Aa Aa

حماسه سیاهکل گفتگو با مهدی سامع- سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران حماسه و رستاخیز سیاهکل که در ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ اتفاق افتاد یک رویداد خلق الساعه نبود

چریکهای فدایی خلق ایران – حماسه سیاهکل

گفتگو با مهدی سامع- سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

حماسه و رستاخیز سیاهکل که در ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ اتفاق افتاد یک رویداد خلق الساعه نبود بلکه ضمینه های ذهنی و عینی آن از مدتها قبل در حال فراهم شدن بود

می دانید که بعد از کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت آقای دکتر محمد مصدق سازمانها و احزابی که در آن دوره فغال بودند مورد تهاجم دستگاه سرکوبگر شاه قرار گرفتند.

سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد-سازمان چریکهای فدایی خلق

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به‌مناسبت چهل و هفتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

حماسه سیاهک گفتگو با مهدی سامع- سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران