زندگینامه مجاهد شهید سعید سعیدپور – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین

اندازه متن
Aa Aa

 

زندگینامه مجاهد شهید سعید سعیدپور – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین – متولد ۱۳۳۸ در شهر گلپایگان بود در دوران کودکیش خانواده او به تهران مهاجرت کردند و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند

مجاهد شهید سعید سعید پور متولد ۱۳۳۸ در شهر گلپایگان بود در دوران کودکیش خانواده او به تهران مهاجرت کردند

و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند

او به مدد استعداد سرشار و پشتکارش در شانزده سالگی پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه صنعتی شریف می شود از همان آغاز فعالیت خود را در کادر دانشجویان هوادار مجاهدین آغاز می کند

زندگینامه مجاهد شهید عباسعلی جابرزاده انصاری – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین

گرامیداشت ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین توسط کانونهای شورشی

حماسه ۱۹بهمن سال۱۳۶۰ – شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی

 

زندگینامه مجاهد شهید سعید سعیدپور – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین